Kompleksowe wdrożenie narzędzi informatycznych

11.02.2021

Branża – handlowo usługowa

Siedziba – Warszawa

Rozwiązanie – System Digitalizacji Dokumentów System OCR i Obieg dokumentów, system Comarch ERP Optima, integracja z platformą sprzedaży internetowe oraz integracja z  zewnętrznym magazynem

 

Opis:

Kompleksowe wdrożenie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w trakcie obsługi procesów zachodzących w organizacji.

 

Wyzwania:

Stworzenie spójnego środowiska w którym dane pomiędzy systemami synchronizowane są automatycznie.

 

Cele:

Głównym celem było obsłużenie procesu handlowego opartego o różne formy sprzedaży zarówno bezpośredniej jak i zdalnej.

Cele dodatkowe:

– ustrukturyzowanie procesu obiegu i akceptacji kosztów.

– automatyzacji procesów magazynowych

– pozyskiwanie danych zarządczych

 

Rozwiązania:

Centralnym punktem rozwiązania jest system Comarch Optima który jest węzłem łączącym zarówno dane sprzedażowe jak i kosztowe.

System Digitalizacji Dokumentów z OCR i Obiegiem  dokumentów oparty o SALDEOSMART.

Dedykowana aplikacji synchronizująca stany magazynowe.

Dodatek synchronizacji ze sklepem internetowym (WooCommerce)

    Polityka Prywatności