Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

enova365 została dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów, dlaczego dostępna jest w dwóch wersjach, w zależności od sposobu prowadzonych rozliczeń. Pierwsza to Księga Przychodów i Rozchodów tzw. KPiR- przystosowana dla firm, które prowadzą księgowość w formie uproszczonej. Wariantem drugim jest pełna księgowość, czyli Księga Handlowa. Obie wersje są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do wszystkich zmian prawnych.
Co ważne, system enova365 z łatwością dostosowuje się do aktualnej struktury firmy. Dzięki wersjom o różnej funkcjonalności nie trzeba kupować nic na wyrost. Kiedy firma się rozwija – system enova365 rośnie razem z nią, a kolejne rozszerzenie funkcjonalności jest dostępne od ręki

System umożliwia między innymi:

Inteligentne mechanizmy księgowania

Obsługa podzielnych płatności (Split payment)

Tworzenie wszystkich rodzajów JPK i wysyłkę do bramki Ministerstwa

Maksymalne zautomatyzowanie powtarzalnych czynności

Maksymalne zautomatyzowanie powtarzalnych czynności

Definiowanie, realizacja ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów

enova365 Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa dedykowany jest firmom prowadzącym uproszczoną księgowość z wykorzystaniem księgi przychodów i rozchodów. Dzięki możliwości przechowywania danych w jednym miejscu, umożliwia łatwiejsze przygotowywanie sprawozdań oraz oszczędzenie czasu na zaksięgowanie wystawionych dokumentów. Program gwarantuje zgodność z polskimi przepisami oraz intuicyjną obsługę systemu, co przekłada się na efektywną i sprawniejszą pracę księgowego.

Moduł posiada następujące funkcjonalności:

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Funkcja umożliwia prowadzenie księgowości uproszczonej według dokumentów danego typu – zakupu, sprzedaży itd. Zapisy księgowe są numerowane chronologicznie w ciągu roku obrachunkowego.

 • Ewidencja ryczałtowa

Zapewnia wygodne prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów podmiotów rozliczających podatek dochodowy na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 • Deklaracje

Funkcja pozwala na sporządzenie oraz wydruk dokumentacji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli.

 • E-Deklaracje

Służą do wysyłania deklaracji elektronicznych: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego. Wszystkie deklaracje zapisywane są w systemie automatycznie wraz z potwierdzeniem odbioru oraz historią transmisji.

 • Rozliczenia VAT

Umożliwiają ewidencję dokumentów VAT, rejestrów VAT, deklaracji VAT-7, VAT-UE i deklaracji dochodowych.

 • Wzory dokumentów

Zawierają wzory not odsetkowych, potwierdzeń salda, ponagleń zapłaty, przelewów (w tym elektronicznych)

 • Matryce

Pozwalają na stworzenie szablonów dokumentów z domyślnymi danymi, np. stawką VAT, kontem księgowym, opisem, podmiotem. Znacząco redukują czas wprowadzania dokumentów do systemu.

 • Ewidencja Środków Pieniężnych

Umożliwia tworzenie prognoz płatności na podstawie terminów płatności w danym okresie oraz wprowadzanie planów przepływów finansowych w ujęciu szczegółowym lub globalnym.

 • Bufor księgowań

Rodzaj notatnika do ewidencjonowania zapisów księgowych i dokumentów służący weryfikacji i wprowadzaniu poprawek przed ich zatwierdzeniem. Użytkownik oznacza dokumenty w odpowiedni sposób (np. do wyjaśnienia, wprowadzony), co daje gwarancję poprawnego zarządzania dokumentami.

 • Zestawienia Księgowe

Pozwalają na obliczenie i wygenerowanie bilansu przedsiębiorstwa i przygotowanie zestawień bieżących wyników działalności.

enova365 Księga Handlowa

enova365 Księga Handlowa dedykowana jest księgowaniu z wykorzystaniem planu kont. Narzędzie to pozwala na między innymi na sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań i deklaracji oraz ewidencjonowanie dokumentów. Dzięki Księdze Handlowej biuro usprawnia swoją codzienną pracę, szczególnie w wymagających okresach takich jak zamknięcie miesiąca czy roku obrachunkowego. Dzięki automatyzacji ewidencjonowania dokumentów, biuro oszczędza czas jednocześnie mając pełną kontrolę nad działalnością.

W Księdze Handlowej znajdziemy funkcje takie jak:

 • Dziennik

Służy prowadzeniu zapisów księgowych w postaci jednego dziennika lub wielu
sub-dzienników gromadzących dokumenty danego typu.

 • Ewidencja dokumentów

Zapewnia automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

 • Zestawienie sald i obrotów

Pozwala na przeglądanie zapisów na kontach z dowolnego okresu oraz tworzenie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych.

 • Deklaracje

Zapewniają automatyczne tworzenie deklaracji zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych bądź liniowych oraz CIT-8 na podstawie zdefiniowanych zestawień księgowych.

 • eDeklaracje

Umożliwiają wysyłanie elektronicznych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) z podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym do systemu podatkowego. Wszystkie deklaracje są automatycznie zapisywane wraz z potwierdzeniem odbioru i historią transmisji.

 • Schematy księgowe

Służą do tworzenia dekretów księgowych różnych typów i definicji dokumentów w oparciu o plan kont.

 • Bufor księgowań

Rodzaj notatnika do ewidencjonowania zapisów księgowych i dokumentów służący weryfikacji i wprowadzaniu poprawek przed ich zatwierdzeniem. Użytkownik oznacza dokumenty w odpowiedni sposób (np. do wyjaśnienia, wprowadzony), co daje gwarancję poprawnego zarządzania dokumentami.

 • Ewidencja środków pieniężnych

Umożliwia tworzenie prognoz płatności na podstawie terminów płatności w danym okresie oraz wprowadzanie planów przepływów finansowych w ujęciu szczegółowym lub globalnym.

 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT

Służy do ewidencjonowania dokumentów podlegających księgowaniu takich jak listy płac, polisy ubezpieczeniowe, faktury VAT, memoriały, dokumenty amortyzacji i inne. Umożliwia ewidencję VAT zakupów i sprzedaży. Pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową lub memoriałową oraz automatycznie sporządza kwartalną lub miesięczną deklarację VAT-7.

 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości

Umożliwia importowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych. Obsługuje pliki txt, xml i enovaTXT.

 • Wielodziałowość

Ułatwienie dotyczące firm posiadających wiele oddziałów. Dzięki tej funkcji dla każdego oddziału możliwe jest przyporządkowanie kontrahentów, dokumentów rozliczeniowych, delegacji, zestawień księgowych itd. Posiadamy dowolność przyporządkowania kont do oddziałów czy różnicowania nagłówków dla oddziałów. Możemy też rozliczać amortyzację według oddziału oraz umieszczać numery procedur ISO na wydrukach.

 • Możliwość automatycznego i ręcznego tworzenia korekt z tytułu złych długów

Korzyści z modułu Finanse i Księgowość

Zgodność z prawem

zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów

Elastyczność

dzięki dopasowanym rozwiązaniom, moduł pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb

Analizy

tworzenie zestawień opartych o zróżnicowane elementy, pozwalające na zwiększenie efektywności firmy

Automatyzacja

maksymalne zautomatyzowanie powtarzalnych, cyklicznych czynności księgowych pozwala zaoszczędzić czas

Operacje bankowe

program pozwala na przeglądanie aktualnych danych z rachunku bankowego oraz kontrolować i wykonywać operacje bankowych

Rozliczenia

inteligentny system ułatwia rozliczanie rozrachunków, monitorowanie zaległości w płatnościach i windykację

Program księgowy enova365 umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK zgodnych z obowiązującymi schematami. Dodatkowo, gotowe dokumenty można łatwo wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365.

enova365 usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca oraz roku obrachunkowego. Oprócz podstawowych funkcji systemu księgowego, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).

enova365 zapewnia kompleksowe wsparcie dla działów księgowych i finansowych w przedsiębiorstwie. Program jest nowoczesnym narzędziem ERP dla wszystkich księgowych, dedykowany by usprawnić nie tylko codzienną pracę, ale również i zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Ewidencja VAT, Ewidencja Środków Pieniężnych, Ewidencja dokumentów, Zestawienia księgowe, Schematy księgowe oraz Ewidencja JPK są dostępne w jednym programie, w jednym miejscu.

Skontaktuj się z nami

Chcesz zautomatyzować księgowość w swojej firmie, ale masz wątpliwości jakie narzędzie wybrać? Zostaw nam wiadomość, a ekspert Arena Digital wesprze Cię profesjonalną poradą. Poznasz zalety modułu Finanse i Księgowość, zanim podejmiesz decyzję o wdrożeniu.

Umawiam bezpłatną konsultację

  Polityka Prywatności