Business Intelligence

Business Intelligence

Moduł enova365 Business Intelligence umożliwia dostarczanie i przekształcenie danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dzięki raportom analitycznym w systemie enova365 użytkownicy modułu Business Intelligence otrzymują wiedzę niezbędną do efektywnego i skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.

Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i poza finansowe. W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – można w prosty sposób umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty będą podstawą analityki biznesowej i pozwolą na śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raportów z działu HR.

System umożliwia między innymi:

Tworzenie i udostępnianie Paneli Business Intelligence

Wygodny dostęp do wskaźników i raportów

Łatwy w obsłudze mechanizm domen – widoków SQL

Integrację z narzędziami do wizualizacji danych

Mechaniz wizualizacji danych metodą drag&drop

Dostęp do bieżących danych analitycznych z różnych miejsc

Dzięki KPI i modułowi enova365 BI z jednej strony można na bieżąco monitorować i analizować czy postawione cele są realizowane, na jakim etapie jest konkretny proces sprzedaży lub jaki jest stan nadgodzin pracowników konkretnego oddziału firmy. Z drugiej strony, odpowiednio dobrane wskaźniki mogą pomagać analizować aspekty finansowe biznesu, np. poprzez przegląd wzrostu wysokości wynagrodzeń w danym okresie czy porównywania wartości sprzedaży.
enova365 Business Intelligence dostarcza także możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym oraz na definiowanie własnych wskaźników. Dzięki temu użytkownik otrzymuje dopasowane do swoich potrzeb dane, pozwalające na zwiększanie konkurencyjności i optymalizację procesów.

Korzyści dla firmy z wdrożenia modułu enova365 Business Intelligence

Panele Business Intelligence

Zarządzanie dostępami do prezentowanych danych, widoki paneli dostosowane do poszczególnych pracowników
Wizualizacja danych z całego systemu enova365 i zewnętrznych źródeł

Wskaźnik i raporty

Tworzenie wskaźników i raportów z dowolnego obszaru lub z konkretnego modułu, definiowanie własnych wskaźników, praca z danymi całościowymi lub cząstkowymi

Personalizacja i wizualizacja

Możliwość dostosowania widoczności oraz dostępności wizualizacji dla konkretnych użytkowników systemu, a także definiowanie sposobu wizualizacji danych.

Domeny – widoki SQL

Łączenie i analityka danych bez znajomości języka SQL, odczyty możliwe również za pomocą zewnętrznych narzędzi. Dodawanie różnych obszarów danych, łączenie, wybieranie pół i definiowanie warunków

Współpraca z zewnętrznymi narzędziami

Łączenie danych oraz następna możliwość integracji z dowolnym, zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych np. Power BI czy MS Excel.

Pełne informacje

Szereg predefiniowanych wskaźników, do wykorzystania w codziennej pracy. Jedna licencja pozwala na korzystanie wielu użytkownikom. Systemy w chmurze ułatwia dostęp do danych

Połączenie kluczowych narzędzi modułu Business Intelligence z systemem ERP w enova365 pomoże w skutecznym wykorzystywaniu informacje, które wcześniej były niewidoczne lub trudne do ustalenia. Dzięki intuicyjnej wizualizacji wskaźników można oszczędzić czas analizy aktualnej sytuacji firmy oraz optymalizować wyniki finansowe.

Chcesz monitorować i analizować realizację celów swojej firmy?

Moduł Business Intelligence jest właśnie dla Ciebie! Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista przedstawi Ci kompleksową ofertę dla Twojego biznesu.

Umów bezpłatną konsultację

    Polityka Prywatności